"DELTA" Үл хөдлөх хөрөнгө худалдаа зуучлал

Үнэ / Ханш

УБ хотын хуучин байрны зах зээлийн үнэ ханш байршилаасаа хамааран харилцан адилгүй байна.

Сүхбаатар дүүрэг

Байршил

1 өрөө

2 өрөө

3 өрөө

4 өрөө

220 мянгат

95-120 сая

150-200 сая


5- р хороолол

68-78 сая

90-110сая

130-180 сая


7-р хороолол

65-75сая

75-90 сая

95-110сая


11-р хороолол

75-80 сая

85-110 сая

115- 140сая


Хөгжим бүжиг

70-80 сая

85-110сая

120-150 сая


Чингэлтэй дүүрэг

Байршил

1 өрөө

2 өрөө

3 өрөө

4 өрөө

40 мянгат

38-48сая

56-65 сая

70-85 сая


50 мянгат

38-48сая

60-70 сая

70-85сая


Бага тойрог

40-49 сая

59-70 сая

75-85сая


6-р хороолол

40-50 сая

60-75 сая

75-90 сая


2-р 40-н мянгат

38-46 сая

55-62 сая


Сонгино-Хайрхан дүүрэг

Байршил

1 өрөө

2 өрөө

3 өрөө

4 өрөө

1-р хороолол

65-75 сая

80-95сая

110-130сая

120-140сая

Москва хороолол


5-н шар

60-70сая

75-85сая

95-120сая

110-120сая

21-р хороолол

55-68сая

65-75 сая

80-90сая


ХМК

35-55 сая

55 -75сая

65-85 сая


Орбит

45-60 сая

65-75 сая

75-85сая


Толгойт


Хан –Уул дүүрэг

Байршил

1 өрөө

2 өрөө

3 өрөө

4 өрөө

120 мянгат

58-63 сая

70-80сая

90-110 сая

19-р хороолол

60-70 сая

75-85сая

95-130 сая

110-130 сая

Нэхмэлийн шар

35-45 сая

45-55 сая

55-65сая


Нисэх

45-55сая

65-75 сая

75-85 сая


Био комбинат


Баянгол дүүрэг

Байршил

1 өрөө

2 өрөө

3 өрөө

4 өрөө

Төмөр зам

65-70сая

75-90 сая

95-120сая


3-р хороолол

65-75сая

80-90 сая

110-130сая


4-р хороолол

68-75 сая

85-95 сая

115-135 сая


6-Бичил хороолол

62-68сая

75-85 сая

95-115 сая

110-120сая

10-р хороолол

68-75сая

85-95 сая

100-130 сая


Гандан


Баянзүрх дүүрэг

Байршил

1 өрөө

2 өрөө

3 өрөө

4 өрөө

12-р хороолол

65-75сая

80-90 сая

110-130 сая

13-р хороолол

68-78сая

85-95 сая

120-150 сая

14-р хороолол15-р хороолол

60-68 сая

75-85 сая

95-115 сая

16-р хороолол

58-65 сая

70-80 сая

80-100 сая


Оффицерүүдийн ордон

 


Бидэнтэй холбогдох

Утас : 9906-9922, 7004-5311
Факс: 7004-1413

Email: zuuch01@delta.mn

Вэб сайт: www.deltazuuch.mn

Бидэнтэй Нэгдэх

Онлайн туслах