Имэйл: zuuch01@delta.mn

Үйлчилгээ

Үл хөдлөх хөрөнгийн худалдаа зуучлал
 • Орон сууц
 • Амины орон сууц
 • Оффис талбай
 • Үйлвэрлэл үйлчилгээний талбай
 • Газар, хашаа байшин

Үл хөдлөх хөрөнгийн түрээсийн зуучлал
 • Орон сууц
 • Амины орон сууц
 • Оффис талбай
 • Үйлвэрлэл үйлчилгээний талбай
 • Газар, хашаа байшин

Үл хөдлөх хөрөнгийн мэдээлэл сурталчилгаа

Хэрэв та манай компаниарзуучлуулан үл хөдлөх хөрөнгөөхудалдах, түрээслэх зорилгоор гэрээ байгуулсан тохиолдолдбид таны үл хөдлөх хөрөнгийн талаарх мэдээ, мэдээллийг дараах байдлаар хэвлэлмэдээллийн хэрэгсэл болон бусад хэлбэрээр олон нийтэд сурталчилан танилцуулах болно.

Үүнд:
 • Манай компаний www.Deltazuuch.mn сайтад байршуулах
 • -Зарын болон өдөр тутмын сонингоор зарлах, сурталчилах
 • Танилцуулга болоод тараах материалаар сурталчилах
 • Сонирхож буй хүмүүст санал болгох
 • Бусад эх сурвалжаар

Үйлчилгээний үнэ, тариф

Урьдчилгаа төлбөргүйгээр зарагдсан үнийн дүнгийн: Та манай байгууллагаар үл хөдлөх хөрөнгөө заруулахаар шийдсэн бол доорх бичиг баримтыг бүрдүүлж ирнэ үү. Хэрэв та зээлтэй байгаа бол